Διαδικασία χρηματοδότησης και αγοράς

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα: 

Αίτηση χρηματοδότησης

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα του προγράμματος https://digitalsme.gov.gr από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) (beneficiary.digitalsme.gov.gr) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.

Πριν την ολοκλήρωση και υποβολή της αίτησης, ο χρήστης καλείται επίσης να δηλώσει και να επιβεβαιώσει τον αριθμό ενός προσωπικού κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα είναι και το μέσο επικοινωνίας και αποστολής των επιταγών (vouchers) σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης. Η επιβεβαίωση (πιστοποίηση κινητού) πραγματοποιείται μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης στο δηλωθέν κινητό. Για την αίτηση χρηματοδότησης δεν απαιτείται να έχει επιλέξει ο αιτών τις δράσεις και τον προμηθευτή.

Έκδοση επιταγής (voucher)

Με την έγκριση της χρηματοδότησης εκδίδονται επιταγές (vouchers). Θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του δικαιούχου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του Προγράμματος (στη φόρμα της Αίτησής του) και θα αποσταλούν στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει, μέσω SMS. Κάθε επιταγή (voucher) είναι άυλη κι αποτελείται από έναν οκταψήφιο κωδικό της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ, που μπορεί να αποτελείται από αριθμούς (0 έως 9) ή κάποιο από τα ακόλουθα γράμματα: Α, Β, Ε, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Υ, Χ.

 Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τις ψηφιακές λύσεις της επιλογής τους από τον εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους. Η λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών και των εγκεκριμένων προϊόντων, θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος https://digitalsme.gov.gr

Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers

Ο δικαιούχος συμφωνεί με τον Προμηθευτή για την ψηφιακή λύση που θα προμηθευτεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και προχωρά στην αγορά του. Ο δικαιούχος θα πρέπει να «παραδώσει» στον έμπορο:

  • το voucher του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος του κόστους του προϊόντος/προϊόντων,
  • μαζί με κωδικό μίας χρήσης που εκδίδεται επί τόπου, αποστέλλεται στο κινητό του δικαιούχου είναι ένας τετραψήφιος αριθμός της μορφής ΥΥΥΥ και ισχύει μόνο για λίγα λεπτά, ο οποίος διασφαλίζει ότι η μεταβίβαση του voucher γίνεται με την πλήρη συναίνεση του δικαιούχου.

Πραγματοποιείται «δέσμευση» των επιταγών προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα κρατήσει τα vouchers και θα τα εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται η επιδοτούμενη ψηφιακή λύση. Στην περίπτωση επιτυχούς «δέσμευσης» ο δικαιούχος λαμβάνει μήνυμα SMS στο κινητό του.

Παράδοση των προϊόντων – Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Η μερικήεξόφληση του παραστατικού πώλησης θα γίνει με τα ήδη δεσμευμένα vouchers. Ο δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό μέχρι την πλήρη εξόφληση του παραστατικού με συμπληρωματική πληρωμή (πιστωτική κάρτα, έμβασμα κλπ.).