Η Netsolutions είναι μια εταιρεία πληροφορικής κι επικοινωνιών, είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος κι αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της επιχείρησής σας στη διαδικασία του ψηφιακού της μετασχηματισμού, παρέχοντας το σύνολο των υπηρεσίων που απαιτούνται :

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
  • Σχεδιασμό της ατομικής σας λύσης
  • Υλοποίηση των ενεργειών και προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ρύθμιση των προϊόντων
  • Ενημέρωση κι εκπαίδευση