Η Netsolutions αναλαμβάνει τη μελέτη, τη σχεδίαση και την εγκατάσταση δικτύων με στόχο την ασφάλεια, τη σωστή λειτουργία, αλλά και τη μελλοντική επέκτασή του.
Παρέχουμε την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη, για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα του δικτύου σας, είτε πρόκειται για δίκτυο που στήθηκε από εμάς είτε για κάποιο υφιστάμενο που προϋπήρχε. Όσο οι ανάγκες σας μεγαλώνουν φροντίζουμε να μεγαλώσει και το δίκτυο σας, συμβουλεύοντας και υλοποιώντας την επέκτασή του με τον ταχύτερο και πιο ανώδυνο τρόπο.

Μελέτη και εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων

Η Netsolutions αναλαμβάνει να στήσει την ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση των δικτύων μίας μικρής επιχείρησης μέχρι και μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας. Οι εγκαταστάσεις υλοποιούνται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους τεχνικούς. Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό τερματισμού, πιστοποίησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων, ο οποίος συντηρείται συχνά. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα πλήρους υποστήριξης της επιχείρησής σας βάσει συμβολαίου συντήρησης.

Μερικές από τις εργασίες υποδομών δικτύου που αναλαμβάνουμε:

• Καταγραφή και μελέτη δικτύωσης και εγκατάστασης
• Προμήθεια όλου του δικτυακού εξοπλισμού
• Εγκατάσταση καναλιών και εντοιχισμός τους
• Εγκατάσταση καλωδίων και πριζών δικτύου
• Καλωδίωση δικτύου υπολογιστών
• Καλωδίωση τηλεφωνικού δικτύου
• Εγκατάσταση κατανεμητή Patch Panel και Rack
• Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού Router, Firewall, Switch
• Εγκατάσταση access point και κεραιών μεγάλης εμβέλειας
• Χαρτογράφηση δικτύου και πριζών και σήμανση με ετικετογράφο
• Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας με όργανα τελευταίας τεχνολογίας (Δίνεται και πιστοποιητικό με έξτρα χρέωση)
• Έλεγχος συνδεσιμότητας δικτύου

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και την επέκταση της υπάρχουσας δικτύωσής σας. Οι τεχνικοί μας έρχονται στον χώρο σας και πραγματοποιούν τις παρακάτω εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες σας:

  • Συντήρηση τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου
  • Επέκταση τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου
  • Συντήρηση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου
  • Επέκταση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου
  • Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού (Router, Firewall, Switch)
  • Άμεση τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή Email
  • Άμεση τεχνική υποστήριξη με επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας

Συντήρηση και επέκταση υπάρχοντων δικτύων

Ασφάλεια Δικτύων – Firewalls

Τα Firewalls φιλτράρουν την πληροφορία που εισέρχεται στο δίκτυο ή εξέρχεται από αυτό, με βάση κανόνες τους οποίους έχουμε θέσει και σταματούν διάφορους κινδύνους και επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων ιών. Στέκονται μεταξύ του υπολογιστή σας και του υπόλοιπου ψηφιακού κόσμου για να σας κρατήσουν προστατευμένους από τις online απειλές.
Τα Firewalls μπορεί να είναι λογισμικό που τρέχει σε έναν υπολογιστή, λογισμικό που προστατεύει το δίκτυο ή συσκευή hardware συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας είναι οι παρακάτω:
• Αξιολόγηση υφιστάμενου ή νέου δικτύου.
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση.
• Προσαρμοσμένη αναβάθμιση τακτικής.
• Αναβαθμίσεις, διαχείριση αναβαθμίσεων και συντήρηση.
• Έλεγχος καλής λειτουργίας.
• Αποκατάσταση ρυθμίσεων.
• Εντοπισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για απομακρυσμένη πρόσβαση – Virtual Private Network (VPN). Συγκεκριμένα η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στα αρχεία της εταιρίας τους με μεγάλη ευκολία, σαν να βρίσκονται μέσα στην εταιρία, προσφέροντας ασφάλεια και προστασία από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας είναι οι παρακάτω:
• Μελέτη και σχεδιασμός VPN είτε σε ένα server με ειδικό πρόγραμμα είτε με vpn router .
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού.
• Απομακρυσμένη πρόσβαση SSL VPN.
• Site-to-Site VPN.
• Διαμόρφωση και διαχείριση των VPN Routers.
• Βελτιστοποίηση VPN.
• Έλεγχος καλής λειτουργίας.
• Εντοπισμός και επισκευή βλαβών VPN.

VPN (Virtual Private Network)

Δομημένη καλωδίωση

Με τον όρο «Δομημένη Καλωδίωση» εννοούμε την εγκατάσταση καλωδίωσης ενός ενιαίου δικτύου φωνής-δεδομένων που βασίζεται σε Διεθνή πρότυπα και είναι εύχρηστο ως προς τη διαχείρισή του.
H Netsolutions έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα δικτύωσης, αναλαμβάνει εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης προσφέροντας λύσεις που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία, στην άμεση αποκατάσταση βλαβών και την εύκολη επέκταση. Χρησιμοποιώντας προϊόντα υψηλών απαιτήσεων εγκαθιστά δομημένη καλωδίωση με καλώδια χαλκού (cat5, cat6, cat7), ομοαξονικά ή οπτικές ίνες. Παρέχεται έγγραφη πιστοποίηση στις εγκαταστήσεις μας.

Με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις παρακάτω ανάγκες:
• Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση
• Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
• Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
• Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
• Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
• Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο)
• Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)
• Οριζόντια καλωδίωση: Με τον όρο αυτό εννοούμε το κομμάτι εκείνο της καλωδίωσης εγκατεστημένο σ’ έναν όροφο – επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει το σημείο συγκέντρωσης (port ή patch panel) και όλο το κομμάτι της καλωδίωσης, η οποία εξυπηρετεί το συγκεκριμένο επίπεδο και διασυνδέεται στην κάθετη καλωδίωση (vertical or backbone cabling).
• Κατακόρυφη καλωδίωση: Με τον όρο κατακόρυφη καλωδίωση νοείται το σύστημα καλωδίωσης το οποίο ενώνει τις οριζόντιες καλωδιώσεις και αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή και ομάδων επιπέδων οριζόντιας καλωδίωσης.
• Υποσυστήματα Διαχείρισης – Rack: Μεταλλικό ικρίωμα 19 inches προστασίας των σημείων τερματισμών και του ενεργού εξοπλισμού εντός του οποίου γίνεται η διαχείριση του συστήματος. Η επιλογή του θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική για να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τωρινές, αλλά και μελλοντικές ανάγκες.